Bij het toepassen van een ultrafiltratie poortwachter komt het spoelen ten behoeve van legionellapreventie te vervallen. Dit doordat alle bacteriën centraal worden afgevangen en automatisch weggespoeld. Het niet meer spoelen levert een aanzienlijke kostenbesparing op.