EN Drinkwaterrichtlijn vastgelegd in EU Drinking Water Directive

Een drinkwaterrichtlijn met hierin kwaliteitseisen is essentieel om veilig drinkwater te garanderen. Deze drinkwaterrichtlijn is vastgelegd in het European Drinking Water Directive. Een initiatief van het Europees Parlement van 20 jaar oud. In 2014 heeft de Europese Commissie al een aankondiging gedaan van een update aan deze verouderde drinkwaterrichtlijn. Deze update van het EU Drinking Water Directive is inmiddels van kracht gegaan per 12 januari 2021. In deze nieuwe drinkwaterrichtlijn zijn met name uniforme eisen gesteld aan materialen in distributiesystemen die in direct contact komen met Europees drinkwater dat van de zuiveringsinstallaties naar de consumenten gaat. Ook is de bewaking op waterkwaliteit en Legionella aangescherpt. Benieuwd naar de aanpassingen? U leest het in dit artikel!

Waarom een drinkwaterrichtlijn?

 Het algemene doel van de Europese drinkwaterrichtlijn is het samenbrengen van tests en testvereisten om ervoor te zorgen dat materialen die in contact komen met drinkwater geschikt zijn om de veiligheid van Europees drinkwater te garanderen.

Daarbij vindt de Europese Commissie dat schoon drinkwater een fundamenteel mensenrecht is. Het beschermen van de gezondheid tegen de nadelige effecten die verband houden met de kwaliteit van Europees drinkwater is dan ook topprioriteit.

Belangrijkste aanpassing: nieuwe eisen aan materialen

Voor een gelijkvormige uitvoering van de nieuwe drinkwaterrichtlijn zijn er minimale hygiëne-eisen voor materialen opgesteld. Deze algemene richtlijnen voor materialen zijn vastgelegd in artikel 10 van de nieuwe EU Drinking Water Directive.

Daarnaast is de uitvoering en monitoring van het proces de taak van de individuele Europese lidstaten. De lidstaten zijn dan ook verplicht om alle maatregelen, die nodig zijn om de veiligheid van materialen die worden gebruikt bij de behandeling en distributie van Europees drinkwater te garanderen, door te voeren.

Alle aanpassingen in het EU Drinking Water Directive

Dit zijn de voornaamste aanpassingen in de update van het EU Drinking Water Directive, die per 12 januari 2021 ingegaan zijn:

  • Aangescherpte grenswaarden voor lood, legionella, E. colibacteriën en ijzer. Nederland heeft standaard al een grenswaarde voor Legionella onder de EU DWD. Deze ligt in Nederland op <100 kve/L. terwijl de richtljin in de EU DWD <1000 kve/L is.
  • De op risico gebaseerde watermonitoring is verplicht gesteld voor alle Europese lidstaten. Dit was aanvankelijk slechts aanbevolen. Bovendien geldt deze monitoring voor het gehele proces dat drinkwater doorloopt; van bodemextractie, behandeling tot distributie en aflevering op locaties waarbij water uit Point-Of-Use gebruikspunten wordt getapt.
  • Er worden uniforme eisen gesteld aan materialen die in contact komen met drinkwater. Uiterlijk binnen drie jaar na 12 januari 2021 komt het Europees Parlement met een ‘Europees Positief Lijst’ waarop de goedgekeurde materialen, grondstoffen en test- en selectieprocedures verschijnen.
  • Regelgeving over waterverliezen, afwijkingen van kwaliteitsparameters en openbare toegang tot drinkwater zijn aangepast.

Implementatie van de nieuwe drinkwaterrichtlijn

Alle Europese lidstaten hebben vanaf de publicatiedatum twee jaar de tijd om de nieuwe EU Drinking Water Directive nationaal te implementeren. Lidstaten mogen zelf striktere wet- en regelgeving hanteren, maar de EU DWD wordt daarbij als minimale eis gezien.

Voor Nederland zijn de grootste verschillen met de drinkwaterrichtlijn:

  • Grenswaarde Legionella
  • Materialen in warm- en koud tapwater

Voldoet ultrafiltratie van PB aan de DWD21?

Lang verhaal kort: Jazeker! Nadat vloeistof door onze ultrafiltratie filters is geweest zijn de microbiologische parameters 0. Vervolgens neemt ook de troebelheid af tot 0,1 NTU (grenswaarde is 0,3 volgens de drinkwaterrichtlijn). Daarbij is dit de typische waterkwaliteit na ultrafiltratie:

  • Legionella <100 kve/L
  • E. Coli <100 kve/L
  • NTU <0.1
  • SDI <2

Tot slot haalt ultrafiltratie alleen deeltjes en bacteriologie uit drinkwater haalt. Belangrijke mineralen zoals calcium en magnesium blijven dus behouden in het drinkwater. Hierdoor voldoet ultrafiltratie van PB niet alleen aan de nieuwe eisen in het EU Drinking Water Directive, maar verbetert ook de kwaliteit van het drinkwater en blijven belangrijke bouwstenen behouden.

Wat kan PB voor u betekenen?

De adviseurs van PB zijn altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en denken daardoor graag met u mee over de mogelijkheden voor veilig en schoon drinkwater. Ook voor de implementatie van en meer informatie over de maatregelen zoals vastgelegd in de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn bent u bij PB aan het juiste adres.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs!