Selecteer een branche

Hotels

Hotels

Industrie

Industrie

Jachthavens

Jachthavens

Recreatie

Recreatie

Utiliteit

Utiliteit

Woningbouw / Nieuwbouw

Woningbouw / Nieuwbouw

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Zorg

Zorg

Legionellapreventie voor de Industrie

Net als huishoudens hebben bedrijven door de eeuwen heen allerlei afvalstoffen geloosd en het water vervuild. De industrie gebruikt veel water van een heel scala aan kwaliteiten, van ultrapuur tot licht verontreinigd, brak of zelfs zout. Tegenwoordig wordt een groot gedeelte van het gebruikte water gezuiverd en hergebruikt.

Wij kunnen onze ultrafiltratie systemen modulair opbouwen tot (zeer) grote capaciteiten om op deze manier (proces)water te kunnen hergebruiken.Naast het feit dat dit de “groene” manier is van ondernemen kan dit ook zeer kostenbesparend zijn.

Ook voor (kleine) vocht vernevelaars in bijvoorbeeld bevochtigers in de papierindustrie kunnen wij filtermodules op maat voor u produceren.