Selecteer een branche

Hotels

Hotels

Industrie

Industrie

Jachthavens

Jachthavens

Recreatie

Recreatie

Utiliteit

Utiliteit

Woningbouw / Nieuwbouw

Woningbouw / Nieuwbouw

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Zorg

Zorg

Legionellapreventie voor Utiliteitsbouw

Uitdaging voor alle schakels uit de bouwketen. Het is de hoogste tijd dat elke partij in het bouwproces verantwoording neemt voor Legionellapreventie. Want we willen allemaal dat mensen veilig en fijn kunnen verblijven en wonen in de gebouwen die we samen neerzetten. Met een goede samenwerking in de keten is dit te bereiken en worden we zelfs sterker dan de sterkste schakel in de keten.

Met onze poortwachters kunnen we deze bacterie de pas afsnijden. De gevaarlijke bacterie komt in oude èn nieuwe leidinginstallaties voor. Door bij nieuwbouw onze Aquamobile vanaf de eerste druppel in te zetten voorkomt u dat de legionella bacterie binnenkomt. De Aquamobile moet echt vanaf het begin tot en met het eind van het bouwproces en in de gebruiksfase worden toegepast, niet alleen voor hotels of wooncomplexen maar ook in de utiliteitsbouw.