Selecteer een branche

Hotels

Hotels

Industrie

Industrie

Jachthavens

Jachthavens

Recreatie

Recreatie

Utiliteit

Utiliteit

Woningbouw / Nieuwbouw

Woningbouw / Nieuwbouw

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Zorg

Zorg

Legionellapreventie voor Ziekenhuizen

Legionella preventie is voor ziekenhuizen altijd een actueel onderwerp. Ziekenhuizen zijn 24/7 bezig met het leveren van de beste zorg voor patiënten. Continu wordt hier gestreefd naar een fijne en veilige omgeving voor patiënten en behandelaars. Een belangrijk onderdeel hiervan is natuurlijk legionella preventie.

Ziekenhuizen vallen volgens de legionella wetgeving onder de prioritaire locaties. Dit betekent dat zij moeten voldoen aan de strengste wet- en regelgeving en onder verscherpt toezicht staan.

Goed legionella beheer bestaat vaak uit diverse maatregelen. Voorbeelden van wettelijke maatregelen zijn het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan en het nemen van legionella watermonsters. Gemiddeld 25% van de watermonsters heeft een normoverschrijding, volgens Cor van der Wal van Aquador (TVVL congres 2017).

Door het toepassen van ultrafiltratie filtermodules of poortwachter in het ziekenhuis bent u er zeker van dat er legionellaveilig water aan uw patiënten en collega’s wordt geleverd. Tappunten met een hoog risico, vanwege waterverneveling zoals een douche, worden door de ultrafiltratie filterunit voorzien van bacterie veilig water. Volgens de wet wordt ultrafiltratie (fysisch beheer) gelijk gesteld aan thermisch beheer en mag overal worden toegepast voor legionella preventie.  De zekerheid die u krijgt door het toepassen van een legionella filter zorgt ervoor dat u met een gerust hart uw patiënten en collega’s van het drinkwater gebruik kunt laten maken.

Wilt u zekerheid en een goede invulling van legionella preventie in de zorg dan helpen wij u graag verder. Daarnaast is ultrafiltratie een duurzame, verantwoorde en zeer effectieve manier om bacteriën (zoals legionella) uit uw drinkwater te verwijderen.