Legionella preventie jachthavens

Bij Jachthaven Naarden wordt ultrafiltratie op verschillende manieren toegepast. Op alle douche- en toiletgebouwen staat centraal een AquaproteQ poortwachter om vanaf de watermeter te zorgen voor gefilterd en bacterievrij water. Deze worden ingezet om te voorkomen dat er op de tappunten zoals douches legionella kan komen.

Geslaagde ultrafiltratie pilot!

Daarnaast is er een unieke en geslaagde pilot uitgevoerd bij deze jachthaven! Het havenwater wordt door middel van diverse filtratie stappen (waaronder ultrafiltratie) gezuiverd tot bacterie- en virusvrij water waarin veilig kan worden gezwommen. Officiële monsteruitslagen zijn inmiddels genomen met een zeer positief resultaat. Het zwembad heeft met deze toepassing als eerste het officiële keurmerk voor zwembaden gekregen! Bezoekers van de Jachthaven Naarden kunnen met een gerust hart van het zwembad gebruik maken.

Oplossing

Voorfilter

Poortwachter

Toepassing

Zwemwater

Douche

Legionellapreventie voor Jachthavens

Slanghaspels, douches of hogedrukspuiten zijn op de meeste jachthavens wel aanwezig. Gevoelige plekken waar de legionella bacterie zich graag nestelt.  Vernevelende tappunten vormen een legionella risico en vergen extra aandacht.

De Nederlandse Jachthavens behoren tot de prioritaire locaties volgens het drinkwaterbesluit. Door het toepassen van ultrafiltratie filtermodules in jachthavens bent u er zeker van dat er legionellaveilig water aan uw bezoekers en medewerkers wordt geleverd. Tappunten met een hoog risico, vanwege waterverneveling zoals een douche, worden door de ultrafiltratie filterunit voorzien van bacterie veilig water. De zekerheid die u krijgt door het toepassen van een legionella filter zorgen ervoor dat u met een gerust hart uw bezoekers en medewerkers van het drinkwater gebruik kunt laten maken.

Uit rondvraag blijkt dat legionella preventie bij jachthavens vaak serieus wordt opgepakt. De wetgeving legionella preventie jachthavens schrijft ook strikte regels voor. Het inventariseren van de risicovolle tappunten en deze vastleggen in een risico inventarisatie. Daarnaast moet het beheer worden vastgelegd in een zogeheten beheersplan legionella preventie.

Een duurzame en flexibele legionella preventie oplossing voor jachthavens is het toepassen van ultrafiltratie legionella filters. Wij kunnen losse filtermodules leveren, zelf spoelende legionella filters of een legionella poortwachter om een gebouwdeel of geheel gebouw te beschermen tegen vervuilingsdeeltjes en bacteriën zoals legionella.

Buitendouche voor bij Jachthavens

De strand/buitendouche van PB is een functioneel ontwerp voor bij onder andere jachthavens. De strand/buitendouche is verkrijgbaar in diverse kleuren en modellen. Hij is Legionellaveilig, waterbesparend, hufterproof en inclusief drinkwatertap. Uw gasten worden beschermd tegen Legionella en legionella besmettingen worden voorkomen door ultrafiltratie.

Druk hier voor de buitendouche pagina

 

Frequently Asked Questions

 • 1

  "Is het verplicht een legionella risico analyse te hebben?"

  Volgens de wetgeving vallen jachthaven onder de prioritaire locaties, het hebben van een risico analyse is één van de verplichtingen waaraan voldaan moet worden.

 • 2

  "Mag Ultrafiltratie bij prioritaire en zorgplichtige locaties worden toegepast?"

  De wet schrijft dat Ultrafiltratie gelijk staat aan thermisch beheer en mag op alle locaties worden toegepast, prioritair maar ook zorgplichtige locaties.

 • 3

  "Moet ik in het kader van legionellapreventie ook blijven spoelen?"

  Bij het toepassen van een ultrafiltratie poortwachter komt het spoelen ten behoeve van legionellapreventie te vervallen. Dit doordat alle bacteriën centraal worden afgevangen en automatisch weggespoeld. Het niet meer spoelen levert een aanzienlijke kostenbesparing op.

 • 4

  "Wat zijn de voordelen van een ultrafiltratie poortwachter?"

  De poortwachter vangt direct vanaf de watermeter alle bacteriën en virussen waaronder legionella af en spoelt deze weg naar het riool. Ook is ultrafiltratie een duurzame oplossing en kan langdurig worden toegepast.