Legionella preventie bij woningcorporaties

Woningcorporaties en VVE worstelen vaak met de vraag hoe om te gaan met legionella preventie. Continu zijn zij met diverse partijen, waaronder het drinkwaterbedrijf, BRL6010 adviesbureau en Inspectie leefomgeving en transport (IL&T)  in contact om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke maar ook maatschappelijke eisen en verwachtingen wordt voldaan.

De verantwoordelijkheden en wettelijke eisen worden grotendeels bepaald aan de hand van de kwetsbaarheid van de huurders. Hoe kwetsbaarder de huurder, des te meer preventie om deze risico’s te beperken.  Zorgvastgoed, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, zijn wettelijk aangewezen als ‘prioritaire locaties’. Deze locaties staan onder verscherpt toezicht en van hen wordt verwacht dat ze aan  extra wettelijke regels omtrent legionella preventie voldoen.

Het leeuwendeel van de woningcorporatie locaties vallen vanuit de legionella wetgeving onder de categorie zorgplicht. Bij wooncomplexen met een collectieve waterinstallatie geldt dan de eis voor het aanleveren van deugdelijk drinkwater.

Steeds meer corporaties zijn zich bewust van de risico’s van de legionella bacterie en nemen de nodige maatregelen. Hierbij zijn verschillende opties denkbaar, een voorbeeld is een centrale poortwachter direct na de watermeter. In toenemende mate wordt ook gevraagd naar een ultrafiltratie legionella filter per woning. Deze kan bijvoorbeeld in de meterkast worden geplaatst. Hiermee wordt er legionellaveilig drinkwater tot in de woning geleverd. Op deze manier wordt legionella preventie voor woningcorporaties met de beste zorg ingevuld.  

Heeft u als woningcorporatie of VVE uitdagingen met legionellapreventie en bent u op zoek naar een geschikte invulling van de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden dan praten wij u graag bij over de mogelijkheden van ultrafiltratie.