Sinds juni 2011 is het conform het Drinkwaterbesluit verplicht om alternatieve technieken voor legionellapreventie te certificeren conform de KIWA BRL K14010. De poortwachters van PB zijn BRL 14010-1 gecertificeerd.

Bekijk hier ons KIWA certificaat [389 KB].

De certificering borgt:
– Beheersconcept van de alternatieve techniek
– Productiewijze
– Materiaalgebruik
– Borging dat 99,9999% van de Legionella bacteriën gegarandeerd worden afgevangen

KIWA BRL K14010-1

Deel 1 van de KIWA BRL 14010 is een de beoordelingsrichtlijn voor fysische technieken. Onder fysische technieken worden filtratie en UV-C verstaand. Bij filtratie worden met behulp van membranen bacteriën afgevangen. Bij UV-C worden bacteriën afgedood met behulp van UV straling.

KIWA BRL K14010-2

Deel 2 van de KIWA BRL 14010 is een de beoordelingsrichtlijn voor elektrochemische technieken. Onder elektrochemische technieken vallen koper/zilver ionisatie en anodische oxidatie. De techniek koper/zilver werkt door het toevoegen van koper en zilver ionen in het drinkwater. Anodische oxidatie creëert een beperkte chloordosering in het drinkwater.