PB zorgt samen met haar partners voor een Legionella beheersplan. Het beheersplan geeft aan op welke wijze u de gehele installatie dient te beheren en onderhouden. 

Een beheersplan opstellen is een belangrijke eerste stap om legionella te voorkomen. PB zorgt samen met haar partners voor een legionella beheersplan. Het beheersplan geeft aan op welke wijze u de gehele waterinstallatie dient te beheren en onderhouden.

Eigenaren en/of beheerders van collectieve drinkwaterinstallaties (prioritaire instellingen) moeten een risicoanalyse uitvoeren. De risicoanalyse laat zien waar de groei van legionellabacteriën in uw waterleiding mogelijk is. Vervolgens wordt er een beheersplan opgesteld betreffende de maatregelen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Dit moet worden uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd adviseursbureau.

Prioritaire instellingen zijn verplicht om een gedegen beleid te voeren op het gebied van legionella preventie. Binnen deze instellingen is het risico het grootst dat (water)installaties besmet raken met legionella. Het risico om binnen deze organisaties de veteranenziekte op te lopen is daardoor dus hoger dan binnen niet-prioritaire instellingen. Onder prioritaire instellen vallen onder andere de volgende instellingen:

  • Ziekenhuizen en zorginstellingen
  • Hotels, pensions, B&B’s met minimaal 5 slaapplekken, hostels
  • Asielzoekerscentra
  • Zwembaden
  • Campings en kampeerterreinen
  • Jachthavens
  • Gebouwen met openbare douchefaciliteiten (tankstations, wegrestaurants etc.)
  • Gebouwen met een cel

Deze instellingen dienen verplicht een legionella beheersplan te laten opstellen door een BRL 6010 gecertificeerde organisatie.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Binnen bovenstaande instellingen is de kans bovendien groter dat er kwetsbare mensen rondlopen. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen waar mensen regelmatig verzwakt binnenkomen of verzorgingshuizen waar veel ouderen zijn. Deze mensen zijn (veel) vatbaarder voor de legionella bacterie en de veterandenziekte dan jonge, gezonde mensen.  Dit maakt het noodzakelijk om prioritaire instellingen extra goed te controleren.

Legionella beheersplan per periode

Wat er exact in het legionella beheersplan staat beschreven is afhankelijk van het type locatie, de potentiële risico’s en de mogelijke beheersmaatregelen. Per periode kunnen de volgende maatregelen worden omschreven:

Wekelijkse maatregelen: Iedere week dienen bepaalde waterpunten gespoeld te worden die weinig tot nooit worden gebruikt. Denk onder aan waterpunten zoals een (personeels)douche.

Maandelijkse maatregelen: Iedere maand dienen er temperatuurmetingen worden uitgevoerd van punten die in de risicoanalyse staan beschreven. Denk onder andere aan koud- en warmwaterpunten. Verder kan het verplicht zijn om iedere maand de logboeken bij te werken.

Halfjaarlijkse maatregelen: Iedere maand moeten er (binnen prioritaire instellingen) watermonsters worden afgenomen en geanalyseerd door een geaccrediteerde organisatie. Bij een normoverschrijding dient dit gemeld te worden en moet het bijkomende advies worden opgevolgd.

Een normoverschrijdingen van Legionella (>1000 kve/l) in drinkwater dient te worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Jaarlijkse maatregelen: De jaarlijkse maatregelen zijn gericht op verplichte controles. Locaties die gecontroleerd dienen te worden zijn onder andere brandslangpunten, apparatuur die aangesloten is op het leidingnet, douchekoppen en haspels. Verder dienen boilers jaarlijks te worden gereinigd. Uiteraard dient deze controle gerapporteerd te worden in het logboek.

Werkzaamheden van een beheersplan

Zoals in het bovenstaande tijdschema kunnen er verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het legionella beheersplan. PB kan in het beheersplan bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden adviseren:

  • Afnemen van watermonsters: Dienen er volgens het legionella beheersplan watermonsters te worden afgenomen? Dan leggen onze partners helder uit hoeveel bacteriën er exact in het water aanwezig mogen zijn. Verder dient u iedere periode exact bij te houden or er een toename is geweest, zodat wij en onze partners u kunnen adviseren over mogelijke vervolgstappen.
  • Meten watertemperatuur: Onze partners kunnen temperatuurmetingen uitvoeren op diverse locaties binnen uw organisatie. Uit onderzoek blijkt legionella vooral te groeien bij temperaturen tussen de 32 en 42 graden Celsius. Maar ook bij lagere en hogere temperaturen kan de bacterie overleven. Onze partners kunnen bepalen wat risicolocaties zijn en welke maatregelen er genomen dienen te worden.

Overigens kan legionella niet overleven bij temperaturen boven de 70 graden Celsius. In het beheersplan zullen wij dan ook regelmatig opnemen om waterleidingen te laten spoelen met warm water.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Legionella beheersing door PB

Het legionella beheersplan, de bijbehorende risicoanalyse en het logboek dienen altijd op de desbetreffende locatie aanwezig te zijn. Het is immers verplicht dat het beheersplan altijd inzichtelijk is voor officiële toezichthouders. Dit logboek en het legionella beheersplan kan overigens ook digitaal aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van de pdf-bestand. Hebben er grote verandering plaatsgevonden binnen uw organisatie die invloed kunnen hebben op het beheersplan? Dan dient de risicoanalyse altijd te worden herzien.

Wilt u er verzekerd van zijn dat legionella geen kans maakt binnen uw (prioritaire) instelling? Kies dan voor een legionella beheersplan door de ervaren partners van PB. Wij ondersteunen en adviseren u graag op het gebied van legionella beheersing, risicoanalyses en wetgeving. Neem voor alle kosten en mogelijkheden contact op via het telefoonnummer 0314 – 621 465. Of stuur een e-mail naar info@pb-international.com.

Onze mensen
zitten voor u klaar!

Bel 0314 – 621 465


Of laat uw telefoonnummer achter
en wij bellen u graag terug!

Hier vindt u onze privacy statement.


Wij bellen u binnen
4 uur terug!

 

Vraag nu
gratis onze
brochure aan!


100% spamvrij!