PB International zorgt samen met haar partners voor een Legionella beheersplan. Het beheersplan geeft aan op welke wijze u de gehele installatie dient te beheren en onderhouden.

Eigenaren en/of beheerders van collectieve drinkwaterinstallaties (prioritaire instellingen) moeten een risicoanalyse uitvoeren. De risicoanalyse laat zien waar de groei van legionellabacteriën in uw waterleiding mogelijk is. Vervolgens wordt er een beheersplan opgesteld betreffende de maatregelen om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan. Dit moet worden uitgevoerd door een BRL 6010 gecertificeerd adviseursbureau.

Prioritaire instellingen

Bent u een eigenaar van een prioritaire instelling? Vindt hieronder kort de maatregelen die u moet nemen om Legionella te voorkomen:

– Zorg voor een actuele risicoanalyse door een gecertificeerd adviseursbureau.
– Op basis van de risicoanalyse stelt het adviseursbureau een beheersplan op.
– Voer de maatregelen volgens het beheersplan uit.
– Houdt een logboek bij.
– Laat periodiek watermonsters nemen door een geaccrediteerd bedrijf, conform het watermonster tabel.
– Meld normoverschrijdingen van Legionella (>1000 kve/l) in drinkwater bij Inspectie Leefomgeving en Transport.