Zorgplicht

Alle locaties die niet onder de hoog-risico categorie vallen en dus niet prioritair zijn,  maar wel beschikken over een collectieve installatie, vallen onder de zorgplicht. De zorgplicht geeft aan dat de eigenaar van de installatie de plicht heeft zorg te dragen voor deugdelijk drinkwater.

In het drinkwaterbesluit staan alle eisen die de wetgever stelt aan de eigenaar van een collectieve installatie. De wetgever maakt hierin onderscheid tussen prioritair en zorgplicht. Als eigenaar van een prioritaire locatie heeft u de meeste verplichtingen en verantwoordelijkheden waar het gaat om drinkwaterveiligheid en legionella beheer. Op een zorgplicht locatie is de eigenaar verantwoordelijk voor het leveren van veilig drinkwater, de invulling is in deze situatie minder strikt vastgelegd.

Prioritaire locaties zijn:
– Zorginstellingen
– Ziekenhuizen
– Gebouwen met een Logiesfunctie
– Zwembaden en sauna’s
– Jachthavens
– Truckstops
– Asielzoekerscentra

Op deze locaties is men verplicht om maatregelen te nemen om Legionella te voorkomen en is men verplicht dit periodiek te bemeten. Verplichtingen zijn onder andere:

– Periodieke monstername
– Aanwezigheid van een actuele risico-inventarisatie en beheersplan
– Keerklepcontrole
– Spoelingen en bewaking van temperatuur in een logboek

Een risico-inventarisatie dient uitgevoerd te worden door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau. De periodieke monstername dient door een geaccrediteerd lab uitgevoerd te worden.
Als toch een normoverschrijding van >100 kve/L is aangetroffen dient deze wegegenomen te worden. Bijvoorbeeld door plaatsing van ultrafiltratie gecombineerd met een chemische en/of thermische reiniging en desinfectie.