Onder retrofit of retrofitten in onze branche bedoelden wij het op maat produceren van filtermodules die in een bestaande installatie passen.

Retrofitten van Ultrafiltratie systemen

Retrofit wordt in de techniek regelmatig toegepast. Onder retrofit of retrofitten verstaat men het aanpassen van machines en werktuigen zodat deze weer voldoen aan de moderne eisen die hieraan worden gesteld.
In de techniek van de legionella filtersystemen komt dit min of meer op hetzelfde neer. Als men bijvoorbeeld een legionella ultrafiltratie systeem in het verleden heeft aangeschaft waarvan de leverancier of producent failliet is gegaan. Omdat ook de ontwikkeling van het ultrafiltratie filter echter niet stil heeft gestaan zijn de filters uit de oude installatie vaak uitgevoerd met incourante maten. De ultrafiltratie systemen van PB International zijn tegenwoordig van allerlei standaard extra’s voorzien. Daarom kan men er in dit geval voor kiezen om het complete filtersysteem te vervangen voor een nieuw legionella ultrafiltratie systeem of men kiest voor het retrofitten van de bestaande (meestal met gebroken membranen) filters. De reden hiervoor kan wezen uit kostenbesparing omdat het inmiddels voordeliger is om bij een groot ultrafiltratie systeem met meerdere filters slechts 1 filter te laten retrofitten in plaats van een compleet nieuw ultrafiltratie filtratie systeem aan te schaffen. De keerzijde hiervan is echter wel dat men bij deze uitgesmeerde kostenbesparing uiteindelijk een geretrofit ultrafiltratie filter systeem heeft waarvan alles behalve de filters gedateerd zijn. 

Kiwa gecertifeerd

Het nadeel is wel dat het oude systeem dan meestal niet Kiwa gecertificeerd is. Tevens zij de andere filters in het zelfde systeem mede gedateerd. Kiwa is het bewijs van aantoonbare kwaliteit en geloofwaardigheid. De certificaten en rapporten van Kiwa leveren het betrouwbare, objectieve en internationaal erkende bewijs dat u aan alle relevante kwaliteitsnormen voldoet. Een certificaat op al onze legionellafilters is voor ons bedrijf ook een goede aanjager om een bepaald kwaliteitsniveau vast te houden. Certificering draagt bij aan onze geloofwaardigheid: een certificaat toont aan dat onze legionella preventie producten, service, (management)systeem of medewerker voldoet aan bepaalde eisen – en daarmee aan de verwachtingen van onze klanten. In de meeste gevallen is certificering zelfs vereist volgens de wet of een contract. Overheidsinstanties erkennen Kiwa-certificaten en -rapporten als een betrouwbaar bewijs dat wij (Europese) wet- en regelgeving naleven..