Ultrafiltratie

Ultrafiltratie is een fysische en mechanische scheidingsmethode welke onder meer schadelijke stoffen en bacteriën uit vloeistoffen filtert. Door ultrafiltratie in te zetten in diverse watersystemen en waterfilters, wordt o.a. besmetting van de legionellabacterie voorkomen. Met ultrafiltratie streeft PB naar schoon en veilig drinkwater.Niet voor niks is ultrafiltratie de basis voor onze producten. Ultrafiltratie is één van de vele methoden om vloeistoffen te zuiveren. Het grootste voordeel van deze methode is dat het met uitstek het beste geschikt is om slechts watermoleculen en opgeloste delen over te houden na zuivering. Perfect dus wanneer het gaat om het beter en schoner maken van water.PB produceert een breed assortiment van standaard en maatwerk ultrafiltratie (UF) modules, waarbij gebruik wordt gemaakt van membraantechnologie.

Wat is ultrafiltratie?

Ultrafiltratie is het beste te vergelijken met de werking van de nieren. Van oorsprong is ultrafiltratie zelfs ontstaan met behulp van membranen uit de nierdialyse. Bij ultrafiltratie wordt een soortgelijk proces uitgevoerd dat dagelijks in de nieren plaatsvindt. De nieren reinigen het bloed van schadelijke stoffen en afvalstoffen en filteren als het ware het bloed uit de urine waardoor het vocht met schadelijke deeltjes het lichaam kan verlaten. Vergelijkbare technieken worden gebruikt bij ultrafiltratie als scheidingsmethode.

Bij ultrafiltratie wordt met behulp van een membraan diverse zwevende deeltjes uit een vloeistof gefilterd. In het geval van het zuiveren van afvalwater, drinkwater of proceswater wordt het water ontdaan van schadelijke stoffen met behulp van een membraan.

Het membraan dat PB gebruikt heeft een poriegrootte van 0,02 micron. Wanneer een vloeistof dit membraan passeert, vangt het membraan alle stoffen, deeltjes of bacteriën die groter zijn dan 0,02 micron op. De vloeistof die door het membraan stroomt is hierdoor een schone vloeistof zonder bacteriën of virussen.

De voordelen van ultrafiltratie

Bij ultrafiltratie worden alle vuildelen, bacteriën en virussen gefilterd waardoor de aangroei van biofilm vermindert. Het eindproduct van ultrafiltratie is een schone en veilige vloeistof. Ultrafiltratie kent meerdere voordelen:

  • De filterende werking van ultrafiltratie blijft altijd actief—onafhankelijk van de stroomtoevoer en disposables. Ultrafiltratie is hierdoor een zeer effectieve en duurzame manier van waterfiltratie.
  • Een waterzuiveringssysteem met ultrafiltratie is zeer onderhoudsvriendelijk. In de poortwachters van PB is bovendien een automatische integriteitstest uitgevoerd. Iedere 24 uur testen onze poortwachtersystemen zichzelf op membraanbreuken. Indien er een breuk plaatsvindt, sluit het filtermodule zich automatisch af, waardoor u geen enkel risico loopt.
  • Ultrafiltratie is heel breed inzetbaar; van Legionellapreventie in drinkwater, behandeling van afvalwater, regenwater tot oppervlaktewater.
  • Uitstekend te combineren met andere technieken zoals Reverse Osmose en Nanofiltratie, bijvoorbeeld als voorbehandeling.
  • Relatief goedkoop in aanschaf en lage onderhoudskosten.

Ultrafiltratie kenmerken

PB produceert een breed assortiment van standaard en maatwerk ultrafiltratie (UF) modules, waarbij gebruik wordt gemaakt van membraantechnologie. Deze technologie is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met verschillende kenmerken in polymeer materiaal, poriegrootte en stromingsrichtingen. Het multibore (inside-out) PES membraan (Poly Ether Sulfone) van 0,02 μm en MWCO van 11-150 kDa wordt hiervoor veelvuldig ingezet.

wat is ultrafiltratie

PB gebruikt voor ultrafiltratie een membraan met een nominale poriegrootte van 0,02 micron. Dit type kan worden gebruikt als scheidingsmethode wanneer deeltjes met een poriegrootte groter dan 0,02 micron uit (drink)water moeten worden verwijderd.

  • Maximaal NTU 30
  • MWCO 100-150 kDa *
  • Max. CZV 12 mg / l
  • Max. TSS 50 mg / l **

* 75 kDa membranen beschikbaar

** alternatieve membranen 300 mg / l beschikbaar

Een revolutionair systeem: 7-Bore membraan

Door de open schuimstructuur van het membraan kan het ultrafiltratiesysteem met een zeer lage druk en hoge fluxen worden bedreven. Naast een hoge chemische en biologische resistentie heeft het revolutionaire 7-Bore membraan een zeer hoge mechanische stabiliteit.

Het 7-Bore membraan heeft 7 openingen in elk membraan. Het is veel sterker dan conventionele membranen met enkele boring en kan waterstoten onder hoge druk gemakkelijker weerstaan. Met het unieke 7-Bore membraan heeft PB een nieuwe standaard gezet in ultrafiltratietechnologie.

De toepassing van ultrafiltratie in Nederland, maar ook wereldwijd

Het proces van ultrafiltratie als scheidingsmethode wordt wereldwijd veelal toegepast in waterzuiveringssystemen. Daarnaast wordt ultrafiltratie ook veelvuldig gebruikt voor de behandeling van afvalwater en drinkwater.

In Nederland wordt ook veel gebruik gemaakt van ultrafiltratie als scheidingsmethode. Volgens de Nederlandse Drinkwater wetgeving mogen slechts KIWA-gecertificeerde producten worden toegepast als scheidingsmethode voor Legionellapreventie. Wanneer producten, zoals poortwachters en Legionella filters, aan deze strenge eisen voldoen ontvangen zij een KIWA BRL K14010-1 certificering.

De Legionella filters van PB beschikken ieder over deze certificering en voldoen daarmee aan de wet- en regelgeving van KIWA Nederland.

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs

Door ultrafiltratie voldoen aan wet- en regelgeving

Volgens de Legionella wetgeving vallen de zorglocaties in Nederland onder prioritaire locaties. Dit houdt in dat zij moeten voldoen aan de strengste wet- en regelgeving van Nederland en Europa. Bovendien staan alle zorglocaties onder een verscherpt toezicht en moeten zij ten alle tijden aan de regelgeving voldoen.

ultrafiltratieDoor het toepassen van ultrafiltratie filtermodules in de zorg bent u er altijd zeker van dat u over schoon en veilig (drink)water beschikt. Tappunten met een verhoogde kans op aerosolvorming zoals een douchekop of kraan, worden dankzij de ultrafiltratie filterunit voorzien van bacterievrij water. U kunt met een gerust hart al uw cliënten en medewerkers gebruik laten maken van het drinkwater. Naast dat ultrafiltratie zorgt voor schoon en veilig (drink)water, is het bovendien één van de meest verantwoorde en duurzame manieren om uw water te filteren.

De werking van ultrafiltratie bij PB

De algemene werking van ultrafiltratie berust op een fysische scheiding. Binnen deze fysische scheiding bepaalt de poriegrootte van de gebruikte membranen de mate van verwijderen van zwevende stoffen, troebelheid en micro-organismen. Stoffen en deeltjes die groter zijn dan de poriegrootte van het membraan worden verwijderd. Stoffen en deeltjes die daarentegen kleiner zijn dan de poriegrootte worden, afhankelijk van de opgebouwde vuil laag op het membraan, gedeeltelijk doorgelaten.

In essentie is ultrafiltratie een druk gedreven proces die water fysisch zuivert. Ultrafiltratie gaat daardoor verder dan conventionele filtratieprocessen zoals zandfiltratie. Ondanks dat ultrafiltratie diverse stoffen en deeltjes uit een vloeistof kan verwijderen, haalt het minder stoffen uit de vloeistof dan processen als nanofiltratie en omgekeerde osmose. Ultrafiltratie is noodzakelijk voor de volledige verwijdering van virussen en bacteriën.

Ultrafiltratie service onderhoud door PB

Tijdens het filterproces met behulp van ultrafiltratie, is het van groot belang om regelmatig te spoelen. Met behulp van een spoeling kunnen alle stoffen, deeltjes en bacteriën, uit de membranen verwijderd worden. Op deze manier blijft het membraan op een juiste manier werken.

Bij PB hebben wij onze filter modules op een manier ontworpen dat zij langdurig ingezet kunnen worden. Ondanks dat onze filters over een hoge kwaliteit en bruikbaarheid beschikken, moeten zij periodiek gecontroleerd worden. Tijdens een controlemoment wordt vastgesteld of het membraan op een juiste manier werkt en dat deze over de juiste capaciteit beschikt.

Dankzij deze jaarlijkse controle hoeven onze filters slechts eenmaal per 5 jaar vervangen te worden. Deze service bieden wij u aan met een doorlopende serviceovereenkomst. Wanneer u voor deze serviceovereenkomst kiest ontvangt u bovendien lage(re) onderhoudskosten, voorrang in onze serviceplanning en 24/7 contact met onze medewerkers.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van ons doorlopend serviceonderhoud? Of wilt u meer informatie over de ultrafiltratie processen van PB? Neem dan contact op met één van onze adviseurs! Wij voorzien u spoedig van een passend antwoord!

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs