Wat is waterzuivering?

Onder waterzuivering wordt het zuiveren van een waterstroom verstaan. Hieronder valt onder andere het verbeteren van de waterkwaliteit voor afvalwater, drinkwater of proceswater. Bij afvalwater gaat de waterzuivering veelal om het ontdoen van schadelijke stoffen uit het water. Zuivering van afvalwater vindt centraal- of decentraal plaats. Met behulp van een aerobe en een anaerobe waterzuivering kunnen schadelijke stoffen uit afvalwater verwijderd worden. Voor hergebruik van afvalwater kan ultrafiltratie toegepast worden.

Zuiveren van drinkwater

Waterzuivering kan ook de bereiding van drinkwater zijn, door oppervlaktewater, grondwater of zeewater te zuiveren kan drinkwater gecreëerd worden. In Nederland zijn 10 drinkwaterbedrijven die met behulp van diverse methoden water zuiveren. De waterzuivering is sterk afhankelijk van de regio. Langs de kustlijn wordt drinkwater bereid vanuit duinwater en oppervlaktewater. Evides heeft in de regio Rotterdam waterzuivering waarmee water uit de Maas wordt behandeld tot drinkwater. Voor het grootste gedeelte van Nederland is grondwater de basis voor de waterzuivering.

Industriële waterzuivering

Waterzuivering ten behoeve van proceswater kan verschillende redenen hebben. Voorbeeld is het hergebruiken van afvalwater ten behoeve van koelwater. Ook de waterzuivering van oppervlaktewater ten behoeve van een proceswaterstroom is veel toegepast. Waterzuivering voor proceswater vindt plaats wanneer de kwaliteit van het water beter moet zijn dan van ruw mater, maar niet zo goed hoeft te zijn als drinkwater.

Deze vorm van waterzuivering vindt voornamelijk plaats op industrieel niveau plaats. Het water wordt onder andere gebruikt binnen de chemische industrie, de energiewereld en de voedingsmiddelenindustrie. Industriewater wordt iets minder intensief gezuiverd dan drinkwater. Hierdoor krijgt u relatief gezien uitstekend water, maar dan tegen een lagere prijs.

Manieren van waterzuivering

Het zuiveren van water verloopt binnen een waterzuiveringsbedrijf kan via diverse systemen en methoden. We onderscheiden de volgende manieren van waterzuivering.

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs

Voorfiltratie

Bij deze stap van waterzuivering worden grove delen uit het water gefilterd. Door met verschillende filtermedia in de range van 100 tot 1 micron water te behandelen wordt de waterkwaliteit verbeterd en voorbereid voor overige stappen waterbehandeling.

Microfiltratie

Bij microfiltratie wordt water gezuiverd door middel van een ingebouwd membraan. Hier worden fijnere delen en bacteriën tot een grote van 0,2 micron afgevangen. Het membraanfilter kan bestaan uit materialen zoals polysulfon of koolstof. Deze vorm van waterzuivering kan uitgevoerd worden met verschillende soorten filtermedia. Microfiltratie wordt onder andere toegepast binnen de voedingsindustrie, textielindustrie en metaalindustrie.

Ionenwisselaars

Ionenwisselaars maken gebruik van harsfilters. Met behulp van geladen bolletjes hars kan de samenstelling van water veranderen. Harsbolletjes filteren ongewenste ionen zoals ijzer, calcium en magnesium uit het water. Deze vorm van waterzuivering is met name van toepassing voor het veranderen van mineralen. Een voorbeeld hiervan is ontharding. Overigens worden ionenwisselaars aangedreven door één pomp en is het hierdoor relatief energiezuinig.

Actief kool

Actief kool heeft de eigenschap dat het water ontdoet van geur- kleur en smaakstoffen door deze op te nemen. Door water door of langs een bed van actief kool te laten stromen met de juiste contacttijd kan dit een effectieve vorm van waterzuivering vormen. Actief kool wordt zowel grootschalig toegepast bij de bereiding van drinkwater als kleinschalig om chloor uit water te verwijderen.

Koper- zilver ionisatie

Koper en zilver kunnen worden gebruikt om (drink)water te zuiveren. Met behulp van koper- zilver ionisatie worden met behulp van elektrolyse koper en zilver ionen toegevoegd aan water. Deze ionen hebben een afdodende werking en zijn in specifieke situaties effectief als waterzuivering. Tijdens koper-zilver ionisatie zorgen deze metalen voor een elektrische stroom. Langs de elektroden die ontstaan stroomt vervolgens water dat gezuiverd wordt.

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs

Slib

Een slibbed is een natuurlijke vorm van waterzuivering, door water door een slibbed te laten stromen kunnen chemische componenten zoals medicijnresten uit het water verwijderd worden. Slibbedden worden met name veel toegepast voor afvalwaterzuivering

Ultrafiltratie

Dankzij deze fysische en mechanische methode is het mogelijk om schadelijke stoffen en bacteriën uit water te halen. Deze methode om gezuiverd water te krijgen wordt onder andere toegepast in (drink)waterzuiveringssystemen. Het proces lijkt op microfiltratie, echter zijn de deeltjes die worden tegengehouden veel kleiner.

Membraanfiltratie

Water zuiveren kan verder met behulp van membraanfiltratie. Onder membraanfiltratie wordt in het algemeen de behandeling verstaan waarbij een membraan wordt gebruikt. De grote van de poriën van dit membraan bepaalt grotendeels hoeveel (schadelijke) deeltjes of bacteriën er worden doorgelaten.

UV

Ultraviolet, deze vorm van licht heeft een afdodende werking voor bacteriën door water door een reactor met een UV lamp te laten stromen kunnen bacteriën worden afgedood. UV wordt veel toegepast in combinatie met ander vormen van waterzuivering, bijvoorbeeld voorfiltratie.

Waterzuivering en legionella

Niet alleen is het mogelijk om dankzij waterzuivering drinkwater of proceswater te krijgen. Binnen diverse instellingen en bedrijven wordt water ook gezuiverd om legionella tegen te gaan. Legionella is ene bacterie die de legionellagriep en de veteranenziekte veroorzaken. Waar de legionellagriep nog relatief onschuldig is, kan de veteranenziekte zelfs dodelijk zijn.

Legionella ontstaat voornamelijk in stilstaand water. De optimale temperatuur voor legionella is ongeveer 37 graden Celsius. De bacterie kan op allerlei plaatsen in het waternetwerk voor komen. Plaatsen waar de bacterie veelvuldig voorkomt zijn zwembaden, bubbelbaden, sproei installaties, drinkwaterinstallaties en luchtbevochtigers.

Systeem om wateren te zuiveren

Legionella kan met diverse systemen worden tegengegaan. Bij PB kunt u kiezen uit de volgende waterfilteringssystemen:

1. Point-of-use legionella

Water zuiveren en reinigen kan onder andere met een point-of-use legionella filter. Dit type filter van PB is een oplossing voor aerosolvormende tappunten. Het filter wordt geplaatst bij een tappunt en filter (legionella)bacteriën en virussen uit het drinkwater. Voorbeelden van dergelijke tappunten zijn een kraan, (personeels)douche en wastafels.

2. Poortwachter systemen

Poortwachter systemen worden direct achter de watermeter geplaatst binnen de organisatie. Dit systeem zuivert water en filter (legionella)bacteriën uit het water. Bovendien beschermt een poortwachter systeem het waterleidingnet tegen de aangroei van biofilm. Biofilm is een slijmvormige laag aan de binnenkant van een leiding. Dit is ideale locatie voor legionella om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Dankzij een poortwachter systeem is uw waterleidingnet uitstekend beschermd tegen legionella.

3. Legionella filtermodules

Om legionella tegen te gaan kunt u bij PB ook kiezen uit een legionella filtermodule. Deze losse systemen zijn de basis van al onze legionella-preventiesystemen. Deze systemen zijn op te splitsen in UFK filters en UFW filters. UFK systemen zijn geschikt voor koud-waterinstallaties, terwijl UFW systemen geschikt zijn voor warm-waterinstallaties.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht wanneer u onderdelen wilt kopen voor een waterzuiveringsinstallatie. Heeft u overigens een filter bij ons gekocht? Door middel van online monitoring kan PB de installatie controleren via een GPRS of LAN verbinding.

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs

PB zuivert uw (drink)water

Wilt u een waterzuivering systeem kopen? Of heeft u advies nodig op het gebied van waterzuivering? Neem dan vooral contact op met de experts van PB. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van (industriële) waterzuivering en legionellapreventie. In ons assortiment hebben wij een uitgebreid aanbod van standaard filter. Of kies juist voor specialistisch maatwerk, waarbij wij oplossingen leveren gericht op uw specifieke vraagstukken. Dankzij de systemen en modules van PB bent u verzekerd van schoon en veilig (drink)water.

Onze eigenservice afdeling is bovendien 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken. Bij problemen of vragen omtrent uw waterzuivering systeem kunt u dus altijd bij ons terecht. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 0314 – 621 465. Of stuur uw vraag naar info@pb-international.com

Onze mensen
zitten voor u klaar!

Bel 0314 – 621 465


Of laat uw telefoonnummer achter
en wij bellen u graag terug!

Hier vindt u onze privacy statement.


Wij bellen u binnen
4 uur terug!

 

Vraag nu
gratis onze
brochure aan!


100% spamvrij!